Ceturdiena, 2020. gada 01 . oktobris

Vārda dienas: Lāsma, Zanda, Zandis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Irmas” Spilvē detālplānojuma publisko apspriešanu

29.06.2020 10:35

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Irmas” Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Babītes novada pašvaldības dome 17.06.2020. nolēma nekustamā īpašuma “Irmas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800400079 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.11, 11.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.07.2020. līdz 18.08.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.08.2020. plkst. 17.30 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Detālplānojuma projekts pieejams ģeoportālā www.geolatvija.lv, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4 (5. kabinets) Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, adresējot Babītes novada pašvaldības Administrācijai – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

1_Paskaidrojuma raksts

2_Apbūves noteikumi

01_Pašreizējā izmantošana

02_Plānotā atļautā izmantošana

03_Inženierkomunikāciju izvietojumu shēma

04_Zemes ierīcība

Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu

Ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/06/2020 10:35
atpakaļ