Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dāboliņi”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

01.04.2021 15:10

Ievērojot likuma “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” 21. panta 3. daļas 4. apakšpunkta prasības, kas nosaka, ka publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, ar Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Dāboliņi” zemes vienībai, Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr.21, 12.§) tiks organizēta publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme nodotajam detālplānojuma projektam.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021. gada 19. aprīlī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67913758 vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@babite.lv līdz 2021. gada 19. aprīļa plkst. 13.00. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 28.12.2020. līdz 21.04.2021.

Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā www.geolatvija.lv un Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Publiskās apspriešanas informatīvie paziņojumi apskatāmi Babītes novada pašvaldības ēkas vestibila logā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā un Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra skatlogā, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Apmeklējot pašvaldības Administrācijas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

Daina Klauģe, Attīstības daļas teritorijas plānotāja

Saistītās ziņas:

01.12.2020. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dāboliņi” Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai,

13.01.2021. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dāboliņi” detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu un publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/04/2021 15:58
atpakaļ