Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.03.2017 14:26

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 2,17.§) lokālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 31.03.2017. līdz 28.04.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.04.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Piņķos – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Lokālplānojuma materiāli:

01_FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

02_INŽENIERKOMUNIKĀCIJU SHĒMA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 [:ru]Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 2,17.§) lokālplānojuma projekts iepriekš minētajai teritorijai ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 31.03.2017. līdz 28.04.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.04.2017. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Piņķos – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

 [:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/03/2017 14:27
atpakaļ