Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Slēperi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0121, nodošanu publiskai apspriešanai[:]

21.07.2014 16:17

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu „Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma „Slēperi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, nekustamā īpašuma „Skroderu pļavas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0121, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.7, 12.§), lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 22.07.2014. līdz 21.08.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.08.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Veldze Liepa
Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:18
atpakaļ