Sestdiena, 2020. gada 31 . oktobris

Vārda dienas: Rinalda, Rinalds, Valts

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra apzīmējums 80480070055 un nekustama īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai, Babītes pagastā, Babītes novadā[:]

03.08.2015 16:50

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. jūlija lēmumu „Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu ar lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Austrumi”, kadastra apzīmējums 80480070055 un nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā” (protokols Nr. 11,7.§) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde iepriekš minētajā teritorijā. Izstrādājot lokālplānojumu, plānots mainīt Babītes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma „Austrumi” teritorijā no Rekreācijas teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju (P) un nekustamā īpašuma „Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 804800701898008 daļai – no Mežu un purvu teritorijas (DM) uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt Babītes novada pašvaldības kancelejā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, rakstot uz e-pastu:dome@babite.lv. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:31
atpakaļ