Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

 • -A
 • A
 • +A

[:lv]Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu[:]

21.07.2012 15:00

[:lv]Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes un Kalnciema pagasti), Mārupes novads, Rīga.

Ierosinātājs: A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, reģ. Nr. 40103379313

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2011. gada 1. martā. IVN ziņojuma „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma  Tume – Rīga (Imanta) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums” sagatavošana pabeigta 2012. gada jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Babītes novada pašvaldības telpās Piņķos, Centra ielā 4, 31. jūlijā plkst. 15:00;
 • Rīgā, A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, 418. kab., 31. jūlijā plkst. 18:00;
 • Tukuma novada domē Tukumā, Talsu ielā 4, konferenču zālē 2. stāvā, 1. augustā plkst. 15:00;
 • Engures novada domes „Pagastmājas” telpās Smārdē, 1. augustā plkst. 18:00;
 • Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldes telpās Kalnciemā, Lielupes ielā 2, 2. augustā plkst. 15:00;
 • Tukuma novada Slampes pagasta pakalpojumu centrā „Kultūras pils” Slampē, Tradīciju zālē, 2. augustā plkst. 18:00.

Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

 • www.let.lvunwww.latvenergo.lv
 • Babītes novada pašvaldībā, Piņķos, Centra ielā 4, darba laikā;
 • Rīgas domes pilsētas attīstības departamentā, Rīgā, Amatu ielā 4, darba laikā;
 • Tukuma novada domē, Tukumā, Talsu ielā 4, darba laikā;
 • Tukuma novada Slampes pagasta pakalpojumu centrā „Kultūras pils”, Slampē, darba laikā.
 • Engures novada domes „Pagastmājā”, Smārdē, darba laikā;
 • Jelgavas novada domē, Jelgavā, Pasta ielā 37, darba laikā;
 • Jelgavas novada Kalnciema pagasta pārvaldē, Kalnciemā, Lielupes ielā 2, darba laikā;
 • Mārupes novada domē, Mārupē, Daugavas ielā 29, darba laikā;
 • Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Dobelē, Brīvības ielā 15, darba laikā;
 • Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus par IVN ziņojumu var iesniegt A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, sūtot uz adresi Dārzciema iela 86, Rīga LV 1073 (tālr. 67725509, interneta mājas lapas adrese www.let.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv), līdz 2012. gada 13. augustam.

Kurzemes loka 3.posma IVN sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols. [:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:02
atpakaļ