Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojumu uzsākšanu nek.īp. „Drustēni”, „Graudi”, „Mazās sēnītes”, „Varavīksnes”,[:]

21.10.2013 15:53

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Drustēni” zemes vienībai, kadastra apzīmējums Nr.8048 004 0805, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot.Nr.14; 3.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Drustēni” zemes vienībai 2,1578 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0805.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Drustēni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0805 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.


Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Graudi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0862, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot.Nr.14; 7.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Graudi” zemes vienībai 20,0311 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0862.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS) un vairākstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Graudi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0862 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.


Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Mazās sēnītes”zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0109, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojumaizstrādi” (prot.Nr.14; 19.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Mazās sēnītes” zemes vienībai 0,9300 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0109.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Mazās sēnītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0109 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Damsijas”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.


Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.09.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Varavīksnes”zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0203, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojumaizstrādi” (prot.Nr.14; 20.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Varavīksnes” zemes vienībai 1,6090 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0203.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS), parku un apstādījumu teritorijā (DA) un ūdenī (DŪ). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Varavīksnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0203 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Damsijas”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:55
atpakaļ