Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu nekustamā īpašuma “Aizupes” zemes vienībai

19.05.2020 12:35

Ar Babītes novada pašvaldības domes 14.05.2020. lēmumu, protokols Nr. 8, 3.§, ir atcelts Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmums “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Aizupes” ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0092 Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 5, 14.§, Līdz ar to ir atcelta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Aizupes” zemes vienībai.

Andra Valaine,

 Babītes  novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 20/05/2020 11:22
atpakaļ