Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojumu „Grīnieki” un „Medulāji” izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:33

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2012. lēmumu (Protokols Nr.15, 22.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Grīnieki”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 008 0719,platība 2.0 ha un nekustamā īpašuma „Medulāji”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 008 0718,platība 1.98 ha.

Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam nekustamā īpašuma „Grīnieki” zemes vienībai un nekustamā īpašuma „Medulāji” zemes vienībai noteiktā atļautā izmantošana ir savrupmāju dzīvojamā teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja
[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/09/2020 10:00
atpakaļ