Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojumu “Dušeļi”[:]

21.07.2012 14:26

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.05.2012. lēmumu (prot.Nr.7; 4.§) apstiprināts nekustamā īpašuma „Dušeļi” Salas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 003 0065, detālplānojums.

Izdoti kā Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Ar izstrādāto detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem Nr.9 var iepazīties Babītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no 8.15-12.15 un 13.00- 18.00.

Informāciju sagatavoja:
Dzirkstīte Paņko
teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 14:27
atpakaļ