Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu[:]

21.07.2011 14:03

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.06.2011. lēmumu nekustamā īpašuma „Dzilnupītes” Babītes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 008 0048, detālplānojuma 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.10;13.§). Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.07.2011. plkst.17.00 Babītes novada pašvaldības telpās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā..


Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.06.2011. lēmumu nekustamā īpašuma  „Paegles” Babītes pagastā, kadastra Nr. 8048 006 0011, detālplānojuma daļas grozījumu 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (prot.Nr.10.;14.§).Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.07.2011. plkst.17.30 Babītes novada pašvaldības telpās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.


Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.06.2011. lēmumu nekustamā īpašuma „Lilitas” Salas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 003 0189, detālplānojuma 1. redakcija nodota sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai(prot.Nr.10.;15.§).Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no paziņojuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.07.2011. plkst.16.30 Babītes novada pašvaldības telpās: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.


 Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojumu 1.redakcijas būs izstādītas Babītes novada pašvaldības administrācijas telpās, adrese: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā un „Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegtBabītes novada pašvaldībā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, Juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 14:03
atpakaļ