Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojumiem „Lielie Dreimaņi”, „Medulāji”, Parka aleja 12, „Vecušiņas”[:]

21.11.2013 15:57

[:lv]

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielie Dreimaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0011” (prot.Nr.16, 1.§) apstiprināts detālplānojums.

Ar izstrādāto detālplānojumu var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Medulāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0718 un nekustamā īpašuma „Grīnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0719” (prot.Nr.16, 2.§) apstiprināts detālplānojums.

Ar izstrādāto detālplānojumu var iepazīties Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Parka aleja 12 zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0833, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot.Nr.16; 11.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis- detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma Parka aleja 12 zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0833 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Mārtiņa Hofmaņa Arhitektūras Studija”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecušiņas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 010 0034, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (prot.Nr.16; 12.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga.

Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS) un līnijbūvju apbūves teritorijā (LT). Izstrādes mērķis – detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļauto izmantošanu.

Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma „Vecušiņas” zemes vienībai 20,0311 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0034 robežās. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Damsijas”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Paziņojums par detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.10.2013. lēmumu „Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2012. lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Vecušiņas” Salas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0033, projekta vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi” (protokols Nr.2, 8.§) un darba uzdevuma Nr.01-2012 grozīšanu” (prot.Nr.16, 13.§) veikti grozījumi detālplānojuma darba uzdevumā, lai turpinātu detālplānojuma izstrādi atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga, tālrunis uzziņām 67511291.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:58
atpakaļ