Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Taurēni” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

22.01.2015 09:40

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Taurēni” detālplānojuma grozījumu, nekustamā īpašuma Parka aleja 12 robežās, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0833, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 1.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 05.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Inženierkomunikācijas

Aizsargjoslas

Paskaidrojuma raksts, Apbūves noteikumi

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/07/2015 09:50
atpakaļ