Sestdiena, 2020. gada 31 . oktobris

Vārda dienas: Rinalda, Rinalds, Valts

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Sprīdīši” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.07.2014 16:32

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0008, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ” (prot. Nr.8, 15.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 19.08.2014. līdz 16.09.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 11.09.2014. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Apbūves noteikumi

Adresācijas plāns

Apgrūtinājumu plāns

Transporta kustības shēma

Inženierkomunikāciju shēma

Zemes gabala sadalījuma, atļauto izmantošanu, apgrūtinājumu, sarkano līniju, inženierkomunikāciju savietotais plāns

Lietošanas mērķu plāns

Sarkano līniju plāns

Paskaidrojumu raksts

Zemes ierīcības projekts

Veldze Liepa

Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:37
atpakaļ