Otrdiena, 2019. gada 17 . septembris

Vārda dienas: Vaira, Vairis, Vera

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma ”Sprīdīši” izstrādes uzsākšanu

21.07.2012 15:03

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.08.2012. lēmumu uzsāktadetālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Babītes pagastā, Babītes novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0008. Saskaņā ar Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam nekustamam īpašumam „Sprīdīši” noteikta atļautā izmantošana: savrupmāju dzīvojamā teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskajām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada administrācijā pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 līdz 18.

Informāciju sagatavoja:
Dzirkstīte Paņko,
pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:04
atpakaļ