Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Smilgu pļava” nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

22.01.2015 09:51

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Smilgu pļava” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 001 0033, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.15, 3.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 16.12.2014. līdz 13.01.2015.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 05.01.2015. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā – Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijā  – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Veldze Liepa,

Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/07/2015 10:09
atpakaļ