Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma ”Sēnītes” izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:32

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2012. lēmumu (Protokols Nr.15, 4.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Sēnītes”, Babītes pagastā zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0108,platība 7.4 ha.

Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam nekustamā īpašuma „Sēnītes” zemes vienības daļai, apmēram 4.2 ha platībā, noteiktā atļautā izmantošana ir rekreācijas objektu teritorija, daļai, apmēram 2.4 ha platībā, savrupmāju dzīvojamā teritorija, 0.8 ha atrodas apstādījumu teritorijā un 0.13 ha noteiktā atļautā izmantošana ir satiksmes infrastruktūras teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:33
atpakaļ