Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

04.06.2019 09:03

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Laimekrasti” un nekustamā īpašuma “Katrīnas” zemes vienības Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 29.05.2019. lēmumu, protokols Nr. 10, 10.§, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ir nodots detālplānojuma projekts teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Laimeskrasti” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035 un nekustamā īpašuma “Katrīnas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0232, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.06.2019. līdz 16.07.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.06.2019. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, “Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs pieejams Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Tāpat ar detālplānojuma materiāliem būs iespējams iepazīties ģeoportālā www.geolatvija.lv un šeit:

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 16.07.2019. Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/06/2019 09:12
atpakaļ