Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai, Spuņciems, Salas pagasts

01.08.2018 13:47

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.07.2018. lēmumu “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156, Spuņciems, Salas pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr.8, 6.§) detālplānojuma projekts ir nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.08.2018. līdz 03.09.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 13.08.2018. plkst. 17.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā- Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 3. septembrim var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Detālplānojuma izstrādes robeža

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/08/2018 13:50
atpakaļ