Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma Jūrmalas iela 13A nodošanu publiskajai apspriešanai[:]

21.11.2013 15:59

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 13A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0262, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ” (prot. Nr.17, 20.§), detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 18.12.2013. līdz 21.01.2014.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 06.01.2014. plkst. 17.30 Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs izstādīts Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.15–12.15 un 13–18.

Paskaidrojuma raksts

Sadalījuma_plāns

Planotā atļautā izmantošana

Apbūves_noteikumi

Kopsavilkums

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/09/2015 17:13
atpakaļ