Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma “Meldrāji” izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:35

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2012. lēmumu (Protokols Nr.15, 21.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Meldrāji”, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 008 0213,platība 2.49 ha.

Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam nekustamā īpašuma „Meldrāji” zemes vienības daļai, apmēram 2.1 ha platībā, noteiktā atļautā izmantošana ir savrupmāju dzīvojamā teritorija un, daļai, apmēram 0.4 ha – satiksmes infrastruktūras teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Informāciju sagatavoja:
Dzirkstīte Paņko,
pašvaldības teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:36
atpakaļ