Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detalplānojuma ”Maliņas” izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:16

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.10.2012. lēmumu (Protokols Nr.13, 4.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Maliņas”, Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 006 0047, un nekustamā īpašuma „Jaunmaliņas” Salas pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8088 006 0097.

Saskaņā ar Babītes novada Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam nekustamiem īpašumiem „Maliņas” un „Jaunmaliņas” noteiktā atļautā izmantošana ir rekreācijas teritorija.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Ansena.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai „Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, LV-2105.

Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15-12.15 un no 13.00-18.00 Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ansena,
pašvaldības teritorijas plānotāja 

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:18
atpakaļ