Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma Jūrmalas ielā 13A izstrādes uzsākšanu[:]

21.07.2012 15:36

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2012. lēmumu (Protokols Nr.15, 20.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 13A, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0262, platība 9.9934 ha.

Babītes pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam nekustamā īpašuma Jūrmalas ielā 13A zemes vienības daļai, apmēram 1.8 ha platībā, noteiktā atļautā izmantošana ir savrupmāju dzīvojamā teritorija, daļai, apmēram 4.7 ha platībā – vairākstāvu dzīvojamā teritorija, daļai, apmēram 3.0 ha – komerciestāžu teritorija un daļa, apmēram 0.4 ha, atrodas apstādījumu.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13.00 līdz 18.00.

Informāciju sagatavoja:
Dzirkstīte Paņko,
pašvaldības teritorijas plānotāja
[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 15:37
atpakaļ