Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

01.02.2021 18:11

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ceļāres 1” zemes vienība un valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija- Vārnukrogs posms Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.01.2021. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ceļāres 1” zemes vienība un valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs posms Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 2,12.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko  ietver  nekustamā īpašuma “Ceļāres 1”, kadastra Nr. 8048 004 0985, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0985 un nekustamā īpašuma “V10”, kadastra Nr. 8048 004 0713, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0713 daļa Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā..

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt nekustamā īpašuma “Ceļāres 1” zemes vienību divās zemes vienībās, ievērojot Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, vienai no zemes vienībām nodrošinot piekļūšanu no valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 16.03.2021. Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/02/2021 18:20
atpakaļ