Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienību Liepu aleja 5A, Ķiršu iela 6 un Melnalkšņi, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, teritorijai[:]

12.09.2016 10:19

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.08.2016. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480040236, Ķiršu ielā 6, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480040234 un Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480040235” (protokols Nr. 12, 6.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Liepu alejā 5A, Ķiršu ielā 6 un Melnalkšņos, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi pamatot zemesgabalu sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@babite.lv. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00.

Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 12/09/2016 10:21
atpakaļ