Piektdiena, 2021. gada 18 . jūnijs

Vārda dienas: Alberts, Madis

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”, “Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

02.07.2019 11:17

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.06.2019. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Sintijas”, “Treijas”, “Vizbules”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.12,8.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 23.08.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Attēlā: Detālplānojuma izstrādes robeža

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/07/2019 11:17
atpakaļ