Piektdiena, 2020. gada 18 . septembris

Vārda dienas: Alita, Elita, Liesma

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Pavāri”, “Pīlādzīši” un “Piparmētras” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

27.07.2020 11:38

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.07.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Pavāri”, “Pīlādzīši” un “Piparmētras” Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.13,15.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī plānoto būvju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 25.09.2020. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Andra Valaine,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/07/2020 11:38
atpakaļ