Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

01.04.2019 12:46

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā – Babītes novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām  Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2019. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Liepu alejā 5A, Liepu alejā 9, Ķiršu ielā 6 un “Melnalkšņi”, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.4,10.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, zemes vienību robežu pārkārtošanu un sadalīšanu, vienlaikus nosakot aprobežojumus kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Detālplānojuma izstrādes robeža

līnija detālplānojuma izstrādes robeža

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Andra ValaineBabītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/04/2019 12:46
atpakaļ