Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Kakari”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

08.04.2020 11:54

detālplānojuma izstrādes robeža

Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Kakari”, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0030, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.5,13.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Andra Valaine.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 19.06.2020. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv .

Andra Valaine, Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/04/2020 11:57
atpakaļ