Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[:]

07.04.2017 10:22

[:lv]

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 1A zemes vienība, nekustama īpašuma Cīruļu iela 1A zemes vienība, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 19 zemes vienība, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 20 zemes vienība, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienība un nekustamā īpašuma Cīruļu iela 22 zemes vienība Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.03.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 1A zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480030881, nekustama īpašuma Cīruļu iela 1A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030476, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 19 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030662, nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 20 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030672, nekustamā īpašuma Cīruļu iela 20 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030703 un nekustamā īpašuma Cīruļu iela 22 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030693 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 5,15.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi precizēt teritorijas funkcionālo zonējumu, detālplānojumā iekļautajām zemes vienībām, atbilstoši mēroga precizitātei M 1:500, veicot zemesgabalu sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, nosakot nekustama īpašuma lietošanas mērķus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 26. maijam var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/04/2017 10:23
atpakaļ