Svētdiena, 2021. gada 24 . janvāris

Vārda dienas: Eglons, Krišs, Ksenija

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

29.10.2020 16:19

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.10.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai pie Indriņas ielas Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 20,16.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80480010058, 80480010951, 80480010950, 80480010952, 80480010953, 80480010954, 80480010955, 80480011016, 80480011017, 80480010939.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt detālplānojuma teritorijā ietilpstošo zemes vienību robežas, paredzot papildu apbūves zemes vienību izveidi ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.12.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291. 

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/10/2020 16:19
atpakaļ