Otrdiena, 2020. gada 20 . oktobris

Vārda dienas: Leonīda, Leonīds

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Vanadziņi” zemes vienība un nekustamā īpašuma “Rusas” zemes vienība Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

03.09.2020 15:22

Ar Babītes novada pašvaldības domes 26.08.2020. lēmumu, protokols Nr. 15, 18.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Vanadziņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0077 un nekustamā īpašuma “Rusas” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0134, Pērnciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī plānoto būvju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikācijas.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 18.10.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18, iepriekš piesakoties pa tālruni: 67914380.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/09/2020 15:22
atpakaļ