Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 zemes vienība un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības daļa Mežārēs

25.06.2020 12:08

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 zemes vienība un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības daļa, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

Ar Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 zemes vienība un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības daļa Mežārēs, Babītes pagasta, Babītes novadā” (prot.Nr.11, 9.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0573 un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļa.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt robežas pārkārtošanu starp nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 zemes vienību un nekustamā īpašuma Rotaļu iela zemes vienību, precizējot Rotaļu ielas sarkano līniju novietojumu, ievērojot Babītes novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 21.08.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 25/06/2020 12:10
atpakaļ