Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienība Babītes pagasta, Babītes novadā

04.04.2019 17:30

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.03.2019. lēmumu, protokols Nr. 4, 11.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017 Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus, nekustamā īpašuma “Purenes” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0017, dzīvojamās apbūves īstenošanai, nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 17.05.2019. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/04/2019 17:30
atpakaļ