Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[:]

07.04.2017 10:12

[:lv]

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības daļa, nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienība, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības daļa Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.03.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070915 daļa, nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070188, nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480140048 daļa, nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070201 daļa, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot. Nr. 5,16.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi izveidot teritoriju golfa laukuma infrastruktūras izbūvei un izmantošanai, ievērojot Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 26. maijam var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/04/2017 10:13
atpakaļ