Trešdiena, 2020. gada 02 . decembris

Vārda dienas: Meta, Sniedze

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienības Salas un Babītes pagastā

03.08.2020 15:05

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Salas pagastā, Babītes novadā, kā arī nekustama īpašuma “Klūgas” zemes vienība Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.07.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0072 Babītes pagastā, Babītes novadā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0042 Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 13,14.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus kempinga būvniecībai ar tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 22.09.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks, iepriekš piesakoties, Babītes novada pašvaldībā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Inga Griezne,

 Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/08/2020 16:22
atpakaļ