Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežlīči -1”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

08.04.2020 14:10

Ar Babītes novada pašvaldības domes 02.04.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Mežlīči-1” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480040017 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.5, 12.§)  ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamās teritoriju.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 08.06.2020. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/04/2020 14:32
atpakaļ