Sestdiena, 2018. gada 15 . decembris

Vārda dienas: Hanna, Jana, Johanna

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Mazie Graudi” un “Mazie Stari” zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

08.03.2018 09:20
Teritorijas_planojums

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.02.2018. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Mazie Graudi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030863 un “Mazie Stari” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480030867 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (prot. Nr. 2,20.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētajā teritorijā ar mērķi pamatot zemesgabalu sadalīšanu, ievērojot piegulošajās teritorijās esošajām zemes vienībām izstrādāto detālplānojumu risinājumus, kā arī precizētu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja 

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/03/2018 09:20
atpakaļ