Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Zosēni” un Ozolu iela 8A, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

29.01.2019 12:09

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.01.2019. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zosēni” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0815 un Ozolu iela 8A, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070364 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.1, 9.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, izvērtējot un nosakot transporta infrastruktūrai nepieciešamo teritoriju nekustamā īpašuma “Zosēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0815.

detālplānojums

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 19.03.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai Jūs varat vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/02/2019 11:48
atpakaļ