Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecušiņas”[:]

21.07.2011 14:14

[:lv]

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.01.2012. lēmumu uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Vecušiņas”, Salas pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0033. Nekustamam īpašumam noteikta atļautā izmantošana saskaņā ar Babītes novada Salas pagasta teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam: dabas pamatnes teritorija (ZM), Mežaparka apbūves teritorija (MDz) un savrupmāju dzīvojamā teritorija (DzS).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107. Priekšlikumu iesniedzējiem: fiziskajām personām iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām iesniegumā jānorāda nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese.

Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki: Babītes novada administrācijā pie teritorijas plānotājas pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15 un no 13 līdz 18.[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 14:14
atpakaļ