Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Babītes novadā

25.06.2020 11:52

Ar Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienībai Vīkuļos, Babītes pagasta, Babītes novadā” (prot.Nr.11, 8.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573, nodrošinot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 21.08.2020. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 25/06/2020 11:52
atpakaļ