Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Kraukļi”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā

02.07.2019 10:29

Ar Babītes novada pašvaldības domes 24.06.2019. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.12, 10.§)  ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma “Kraukļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037 turpmākās izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšana.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 20.08.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/07/2019 10:37
atpakaļ