Svētdiena, 2019. gada 18 . augusts

Vārda dienas: Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzilnustūrīši”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

05.12.2018 16:57
Teritorijas_planojums

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2018. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Dzilnustūrīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1033 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.14,10.§)  ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā privātmāju būvniecību, vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus, kā arī privātmāju uzturēšanai nepieciešamo transporta infrastruktūru, inženierkomunikācijas un kopējo rekreācijas teritoriju.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.01.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

“Dzilnustūrīši”, Dzilnuciemā

Veldze LiepaBabītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/12/2018 17:17
atpakaļ