Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Atmodas” zemes vienībai un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21 zemes vienības daļai, Piņķos, Babītes pagastā, Babīte novadā

05.12.2018 17:17

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.11.2018. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. Nr. 80480030001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0001 un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 0030284 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.14,11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma “Atmodas”, kad. Nr. 8048 003 0001, un nekustamā īpašuma Rīgas iela 21, kad. Nr. 80480030276, turpmākās izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšana.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 15.01.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze LiepaBabītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/12/2018 12:16
atpakaļ