Piektdiena, 2020. gada 05 . jūnijs

Vārda dienas: Igors, Ingvars, Margots

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Cinīši”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā

03.06.2019 11:31

Ar Babītes novada pašvaldības domes 29.05.2019. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 0040203 Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā” (prot.Nr.10, 8.§)  ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt nekustamā īpašuma “Cinīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 0040203 turpmākās izmantošanas un apbūves nosacījumus, kā arī detalizēt un noteikt satiksmes infrastruktūrai un inženierkomunikācijām nepieciešamo teritoriju, zemes vienību sadalīšana.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 09.07.2019. var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Veldze Liepa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/06/2019 11:41
atpakaļ