Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Melbas”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072 teritorijai[:]

03.03.2017 12:03

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Melbas”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 008 0072, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0072” (protokols Nr. 2, 16.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Melbas”, ar mērķi pamatot tajā ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu: dome@babite.lv.

Sintija Bērziņa,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/03/2017 12:03
atpakaļ