Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunalstes”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, ietilpstošo zemes vienību teritorijai[:]

08.12.2016 09:47

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunalstes”, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80480040264, ietilpstošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80480040264 un 80480040265” (protokols Nr. 15, 7.§) ar mērķi pamatot tajā ietilpstošo zemesgabalu sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunalstes”.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv.

Sintija Bērziņa,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 08/12/2016 09:47
atpakaļ