Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā

26.02.2021 15:37

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.februāra lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, protokols Nr. 5,12.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr. 8088 005 0476, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus un veicot detālplānojuma izmaiņas atbilstoši reālajai situācijai, kuras radušās pēc 330 kW augstsprieguma līnijas izbūves un izmaiņām likumdošanā atbilstoši Babītes novada Teritorijas plānojuma prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Daina Klauģe.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 13.aprīlim  Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758.

Daina Klauģe,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2021 15:37
atpakaļ