Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijas daļai[:]

04.04.2016 15:20

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ošpriedes”, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880050135, teritorijas daļai” (prot. Nr.5, 14.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde minētā nekustamā īpašuma teritorijas daļai 2.19 ha platībā ar mērķi precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu un aprobežojumus, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, iekļaujot detālplānojuma sastāvā plānotās apbūves būvprojektu minimālā sastāvā.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/04/2016 11:47
atpakaļ