Otrdiena, 2021. gada 02 . marts

Vārda dienas: Laila, Lavīze, Luīze

  • -A
  • A
  • +A

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mežezera iela 1 zemes vienībai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā

04.01.2021 12:48

Ar Babītes novada pašvaldības domes 16.12.2020. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Mežezera iela 1 zemes vienībai Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr. 23,6.§, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma Mežezera iela 1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0903 Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus dzīvojamās apbūves īstenošanai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru, detalizējot zemes vienību izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši Babītes novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 19.02.2021. Babītes novada pašvaldības Administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67511291.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/01/2021 13:23
atpakaļ